Jesteś tutaj

O Zakładzie

Zakład Farmacji Kryminalistycznej (Department of Forensic Pharmacy), poprzednio Zakład Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki od powołania w 2006 roku realizuje działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą prawa farmaceutycznego, analizy farmaceutyczno-kryminalistycznej oraz przestępczości farmaceutycznej, współpracuje z Policją i Służbą  Celno-Skarbową w zakresie przygotowywania oponii biegłego związanej z przestępczością farmaceutyczną.

  Zakład nadal zajmuje się dydaktyką w zakresie ekonomiki zdrowia, oceną technologii medycznych, finansowaniem jakości w opiece zdrowotnej, zarządzaniem i marketingiem w sektorze farmaceutycznym

         "Farmacja kryminalistyczna * stanowi połączenie nauk farmaceutycznych, prawa farmaceutycznego i nauk penalnych, bada sposoby i środki dokonywania przestępstw farmaceutycznych oraz opracowuje strategie służące do ich wykrywania i zapobiegania.

         Celem farmacji kryminalistycznej jest ustalenie zagrożeń dla zdrowia i życia, związanych ze stosowaniem substandardowych, nielegalnych i sfałszowanych produktów leczniczych oraz przestępstwami związanymi z szeroko pojętą przestępczością farmaceutyczną."

* definicja:  Prof. dr hab. n farm. Zbigniew Fijałek

Zapraszamy do współpracy studentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniami farmacji kryminalistycznej

Zakład Farmacji Kryminalistycznej ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem STOP Nielegalnym Farmaceutykom >>>>>> http://www.stopnf.org.pl/   szczególnie w zakresie edukacji Policji i Służby Celno-Skarbowej w zakresie szeroko pojętej przestępczości farmaceutycznej. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z misją Stowarzyszenia.