Jesteś tutaj

Działalność Naukowa

Obszary pracy naukowej Zakładu obejmują:

prawo farmaceutyczne i prawo medyczne

analiza farmacetyczno-kryminalistyczna

aspekty prawne związane z produktami medycznymi ( leki, wyroby medyczne, suplementy diety) substandardowymi, nielegalnymi i sfałszowanymi

zarządzanie i marketig leków

ekonika zdrowia

ocena technologii medycznych