Jesteś tutaj

Aktualności

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KSIĄŻKĄ KONFERENCYJNĄ, która powstała po Konferencji: "Przestępczość farmaceutyczna w okresie pandemii Covid-19"

książka do pobrania - na dole strony

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji on- line

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt." Lek na całe zło" , który ukazał się w Gazecie Prawnej- pełny artykuł do pobrania na dole strony 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z kierownikiem Zakładu Farmacji Kryminalistycznej

prof. dr hab.n.farm. Zbigniewem Fijałkiem pod tytułem "Koronawirus spadł przestępcom z nieba"

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1468980,prof-zbigniew-fijalek-koronawirus-sfalszowane-wyroby-medyczne.html

Wywiad w pełnej wersji do pobrania na dole strony.

..................................................................................................................................................................................................

Warszawski Uniwersytet Medyczny wśród partnerów Fight The Fakes!!!

>>> http://fightthefakes.org/partners/the-medical-university-of-warsaw-muw-ftf/?fbclid=IwAR2SjvuoWojtWtJ6tUrejo5EeTixRwQ-V1Kv7YjOvbVjD4uuzutIolg-U0Q

..................................................................................................................................................................................................

W związku z panującą pandemią COVID-19 zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Jak przestępcy czerpią korzyści z pandemii COVID-19 - Raport EUROPOL Marzec 2020
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/how-criminals-profit-covid-19-pandemic
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis

Wzrastająca ilość fałszywych produktów „leczących koronawirusa” ujawniona w globalnej operacji zwalczania podrobionych leków – PANGEA 2020
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/rise-of-fake-%E2%80%98corona-cures%E2%80%99-revealed-in-global-counterfeit-medicine-operation

W związku ze Światowym Tygodniem Walki z Lekami Sfałszowanymi Fight the Fakes, który odbędzie sie w dniach 2-8 grudnia 2019 r serdecznie zapraszamy na Tydzień Walki z Lekami Sfałszowanymi na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dniach 2 i 3 grudnia w godzinach 9-14 w CEntrum Dydaktycznym WUM

Rejestracja na Konferencję  do 7 listopada!!!

https://prawofarmaceutyczne.wum.edu.pl/conference-registrarion-form%C2%A0%C2%A0

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

"Quality of medicines versus pharmaceutical crimes - health risks"

„Jakość leków a przestępstwa farmaceutyczne – zagrożenia dla zdrowia”

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny WUM

Kampus Banacha

Budynek Patomorfologii

18 Listopada 2019, godz 14:00, Aula, 3 p.


...................................................................................................................................................................................

STUDIA DUALNE "Ocena Technologii Medycznych"

POSZERZANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY WUM ORAZ UTWORZENIE INNOWACYJNEGO KIERUNKU STUDIÓW NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM

 

 

 W latach 2016-2018 WUM uczestniczył w koordynowanym przez Hacettepe University (Ankara, Turcja) międzynarodowym projekcie JoC HTA, mającym na celu przygotowanie curriculum 2-letnich studiów magisterskich z zakresu HTA w języku angielskim, prowadzonych w ramach  Programu Erasmus+. Partnerami projektu oprócz WUM były następujące uczelnie: Hacettepe University, Ankara, Turcja; University of Liverpool, Liverpool, UK; Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry; Medical University of Sofia, Sofia, Bułgaria  oraz University of Athens, Ateny, Grecja. W ramach kontynuacji działań JoC HTA w 2019 roku planowane jest złożenie wniosku o uruchomienie programu stypendialnego w ramach  projektu „Joint Curriculum MSc of Health Technology Assessment”, finansowanego ze środków Programu  Erasmus, z którego beneficjenci będą pokrywali m.in.  koszty czesnego na odpłatnych angielskojęzycznych studiach magisterskich HTA.

Ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną i gospodarczą w Turcji,  Hacettepe University wycofał się z roli lidera powstającego projektu „Joint Curriculum MSc of Health Technology Assessment”, funkcję tę przejął Warszawski Uniwersytet Medyczny, koordynując działania mające na celu przygotowanie do 2019 roku wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+.

W ramach przygotowań do współpracy międzynarodowej na Wydziale Farmaceutycznym WUM rozpoczęto prace nad uruchomieniem innowacyjnego kierunku studiów: DUO OTM – dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych. Nowy kierunek będzie bezpłatny, prowadzony w języku polskim i będzie tworzył podstawę do budowy międzynarodowego kierunku w ramach Programu Erasmus+.  Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Projekt kierunku studiów brał udział w konkursie ogłoszonym przez NCBiR, w którym został bardzo wysoko oceniony. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 84 wnioski, z czego 69 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 15 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Projekt WUM dotyczący uruchomienia uzupełniających dualnych studiów magisterskich o profilu praktycznym "Ocena Technologii Medycznych" znalazł się na 19 pozycji listy rankingowej  wniosków ocenionych pozytywnie, otrzymując 95 punktów, natomiast pod względem wysokości uzyskanego dofinansowania znalazł się na 16 pozycji. Wnioskodawcami pozytywnie ocenionych projektów są głównie uczelnie techniczne i ekonomiczne, WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która otrzymała dofinansowanie w ramach programu. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. o zdr. Tomasz Hermanowski kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego. Poniżej znajduje się link do strony NCBiR zawierającej wyniki oceny merytorycznej konkursu na Studia dualne.

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/duo_18/lista_rankingowa_duo_18.pdf

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA), wg międzynarodowo uznanego słownika HTA Glossary, polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych,  bazującej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się zarówno do ich efektów bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych; jej celem jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. HTA jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, w skład których wchodzą lekarze, farmaceuci, ekonomiści, statystycy oraz osoby działające w obszarze marketingu i innowacji. Metodologia HTA jest obowiązkowo stosowana w Polsce przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych, z tego powodu powinny ją znać osoby podejmujące te decyzje w Ministerstwie Zdrowia (MZ) i Narodowym Funduszu Zdrowia, pracownicy AOTMiT, ubiegający się o refundację przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz analitycy firm wytwarzających analizy HTA.

WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która będzie posiadała w swojej ofercie program kształcący studentów w zakresie Oceny Technologii Medycznych (HTA, Health Technology Assesment) zakładający nauczanie przemienne na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży). Dzięki temu przyszli studenci oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli nabyć umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie konkretnych zadań w miejscu pracy. Nowy kierunek odpowiada na rosnące potrzeby instytucji państwowych

i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej.

Realizacja projektu rozpoczyna się w październiku 2018 r. W pierwszym okresie finansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie szczegółowego planu studiów, rozpowszechnienie informacji

o nowym kierunku i rekrutację studentów, natomiast w październiku 2019 r. będzie miała miejsce inauguracja I roku studiów “DUO OTM – dualne uzupełniające studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych”. Zapraszamy osoby zainteresowane do współpracy w ramach projektów.

Kontakt: Zakład Farmakoekonomiki WUM, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, tel. +48 22 57 20 855, e-mail: farmakoekonomika@wum.edu.pl.

 STUDIA DUALNE "Ocena Technologii Medycznych"

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2018 r.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało oceny merytoryczne wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na "Studia dualne", dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 84 wnioski o przyznanie dofinansowania, z czego 69 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, 15 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Nasz  projekt uruchomienia uzupełniających dualnych studiów magisterskich o profilu praktycznym "Ocena Technologii Medycznych" znalazł się na 19 pozycji załączonej listy rankingowej  wniosków ocenionych pozytywnie, otrzymując 95 punktów. 

Poniżej link do strony NCBiR;

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6310,i...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Spotkanie Koła Naukowego Farmakoekonomiki dnia 21.11.2017 r 

      

                                           

Spotkanie partnerów projektu JoC-HTA Programu Erasmus+ Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

informacja z : Biuro Informacji i Promocji, 12.07.2017

  

                                           

W dniach 10-11 lipca 2017 r. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM odbyło się kolejne spotkanie konsorcjum sześciu  uczelni przygotowujących program międzynarodowych studiów magisterskich „Ocena Technologii Medycznych – HTA”. Gospodarzem oraz prowadzącym konferencję był prof. dr hab. n. o zdrowiu Tomasz Hermanowski – kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego WUM. 

W skład konsorcjum, oprócz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wchodzą : Hacettepe University, Ankara, Turcja, University of Liverpool, Zjednoczone Królestwo, Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry, Medical University of Sofia, Bułgaria, University of Athens, Grecja. 
Spotkanie otworzyli Prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim,  prof. dr hab. n. med. Bożena Werner oraz Prodziekan ds. Rozwoju Międzynarodowego Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm Piotr Luliński, przekazując zebranym, w imieniu Rektora WUM oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego,  wyrazy uznania oraz życzenia owocnych obrad.  
W ramach spotkania Konsorcjum,  10 lipca przedstawiciele uczestniczących w nim uczelni wzięli udział w adresowanej do potencjalnych studentów i wykładowców sesji informacyjnej, podczas której zaprezentowano realizowane w krajach partnerskich programy edukacyjne, dotyczące oceny technologii medycznych - HTA. Sesję informacyjną  zamknęły  prezentacje  Prodziekanów, dotycząca nauczania w języku angielskim studentów II Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego oraz  programu stypendialnego Erasmus Mundus Joint Master Degree,  przedstawione przez p. Beatę Skibińską z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz  p. Hannę Wojtasik z Działu Współpracy z Zagranicą WUM.

 

PREZENTACJA- AGENDA Z TEGO SPOTKANIA 

 

 

 

 

 

                                       

Podstawowe informacje o ocenie technologii medycznych i jej znaczeniu we współczesnych systemach opieki zdrowotnej znajdą Państwo tutaj :>>>>>>

https://farmakoekonomika.wum.edu.pl/content/projekty-0

The basic information on HTA and its role in contemporary health care systems can be found here. https://farmakoekonomika.wum.edu.pl/content/projekty-0


..............................................................................................................................................................................

 

Nadanie tytułu profesora nauk o zdrowiu dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu

 

  

„Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, przychylając się do wniosku Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opinii Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r., nadał dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu tytuł naukowy  profesora nauk o zdrowiu”.  

 

Listy gratulacyjne :

  

 

  

   

 

15 grudnia 2016 odbyła się Wigilia Zakładowa.

Uczestniczyli w niej:

Pan Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, prof. PW - Kierownik Zakładu

Pracownicy i Współpracownicy Zakładu Farmakoekonomiki

Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Poniżej fotorelacja z tego spotkania

    

    

         

   

    

    

  

   

   

   

 

 

 

 

Prof.dr hab. Tomasz Hermanowski, Prof PW współprzewodniczącym Komitetu Programowego i przewodniczącym sesji plenarne ISPOR poświeconej Projektowi InterQuality 

W dniach od 29 października do 2 listopada 2016 r. odbył się w Wiedniu XIX Europejski Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoekonomicznego i Badań Wyników Leczenia (ISPOR), zrzeszającego ponad 18 000 członków,  kierowanego przez prof. dra Lou Garrison’a z Uniwersytetu Stanu Waszyngton. 


Tegorocznym hasłem przewodnim spotkania było „Managing Access to Medical Innovation. Strengthening the Methodology-Policy Nexus”.
Jedna z trzech sesji plenarnych Kongresu  poświęcona była  wynikom międzynarodowego projektu badawczego „Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej - InterQuality”, sponsorowanego przez 7 Program Ramowy UE a koordynowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Prowadzoną przez Lidera Projektu InterQuality,  dra hab. Tomasza Hermanowskiego, sesję plenarną Kongresu ISPOR, w którym w tym roku udział brało około 5.000 ekspertów z ponad 100 państw, zatytułowaną; „How to Control Costs and Improve Access to Medicines. Lessons from the InterQuality Project’”, otworzyły prezentacje dwóch wykładowców, afiliowanych przy Zakładzie Farmakoekonomiki WUM -  „Nierówności w dostępie do leków (dyr. Anna Zawada,  AOTMiT) oraz „Program bezpłatnych leków dla polskich seniorów” (dr Joanna Lis, Sanofi-Aventis).
Dwa następne wykłady dotyczyły wprowadzanej w Niemczech metody oceny technologii medycznych z uwzględnieniem preferencji pacjentów,  analizowanych przy pomocy modelu „efficiency frontier” (prof. dr Axel Muhlbacher, Neubrandenburg Hochschule) oraz nowych rozwiązań instytucjonalnych, zapewniających pacjentom dostęp do leków refundowanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (dr Brian Solow, OptumRx).

W uznaniu wkładu pracy wniesionego w przygotowanie Europejskiego Kongresu ISPOR, obydwaj Współprzewodniczący Komitetu Programowego;  dr hab. Tomasz Hermanowski oraz dr Hans-Georg Eichler z Europejskiej Agencji Leków, wyróżnieni zostali najwyższym odznaczeniem organizacyjnym ISPOR „Distinguished Service Award”.

Konferencja ISPOR Wiedeń 2016  sesja plenarna ISPOR poświęcona Projektowi InterQuality

Konferencja w Weidniu 2016    Ispor 2016

 

2016   2016

2 November 2016

THIRD PLENARY SESSION: HOW TO CONTROL COSTS AND IMPROVE ACCESS TO MEDICINES:
LESSONS FROM THE INTERQUALITY PROJECT
This session will describe a number of important themes emerging from the InterQuality Project.  
One key finding was the importance of equity of access to health services and medicines.
For example, the proportion of households with “catastrophic” out-of-pocket health spending in Poland
was much higher than in either Denmark or Germany, and concentrated in the worst-off groups of senior
citizens.  
The new Minister of Health launched a program of free medicines for senior citizens of Poland.
 A second important theme was how evidence on patients’ preferences can be integrated into health technology
assessment (HTA) using efficiency frontier concept to identify the most efficient strategy within a disease class in
regulatory decision-making in Germany.  
Finally, while most European Union (EU) member states promote the implementation of innovative
analytical methods or e-health tools, such as e-prescribing, these efforts are not part of an integrated package.
Currently, no single agent manages insured patients’ access to medicines and healthcare in a coordinated
manner.  More attention should be paid by EU member states to an institutional framework integrating
the various methods and e-health tools to enhance benefits to both individuals and societies.
Moderator: Tomasz Hermanowski, PhD 
InterQuality Project Leader and Professor & Head, Department of Pharmacoeconomics,
Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

 

 

 

 

 

 

 

Lean Management w ochronie zdrowia - innowacja w organizacji leczenia pacjentów

Z dumą informujemy, że projekt „Lean Management w ochronie zdrowia” współtworzony przez min. przez pracowników Zakładu Farmakoenkonomiki, uzyskał pozytywną ocenę oraz rekomendację do dofinansowania w II konkursie Programu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spośród 39 pozytywnie zaopiniowanych przez NCBiR wniosków nasz projekt zajął wysokie siódme miejsce.

„Lean Management w ochronie zdrowia” to projekt podejmujący problematykę innowacji organizacyjnych w procesach leczenia pacjentów. Głównym celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia.  W realizację projektu zaangażowane jest Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Całkowitą wartość fazy badawczej i pilotażowej oszacowano na ponad milion złotych.

      

22.10.2014

Więcej informacji w zakładce Projekty

15.09.2013

W maju, w Brukseli miało miejsce spotkanie inaugurujące CANWON – Cancer and Work Network. Projekt skupia międzynarodowych ekspertów współpracujących w ramach COST Network. Misją programu jest zidentyfikowanie wpływu chorób nowotworowych na zatrudnienie i wypracowanie innowacyjnych metod wspierających pracowników i pracodawców.

Oficjalnym delegatami z Polski zaangażowanymi w prace Management Comittee byli prof. Tomasz Hermanowski oraz dr Tomasz Macioch.
Podczas spotkania profesor Hermanowski został wybrany na stanowisko Financial Repporteur.

1.07.2013

Jest nam niezwykle miło donieść o sukcesach studentów bloku Farmakoekonomika.

Serdecznie gratulujemy zeszłorocznej magistrantce Zakładu mgr Annie Perełce. Jej praca „The Registration of Biosimilar Medicines: The Case of Low Molecular Weight Heparines in View of the New CHMP Guideline” zdobyła 3. Miejsce w grupie posterów studenckich podczas tegorocznego kongresu Drug Information Association w Bostonie.
Drug Information Association

Gratulujemy również studentom bloku Farmakoekonomika zwycięstwa w I edycji konkursu Pigułka Sukcesu.
Pigułka Sukcesu