Jesteś tutaj

Ekonomika i zarządzanie w farmacji

Celem nauczania jest za poznanie studentów II roku z podstawowymi zagadnieniami zarządzania i ekonomiki farmacji, które bardziej szczegółowo omawiane są w ramach bloku fakultatywnego „Farmakoekonomika” na IV i V roku studiów.
Nacisk położony jest na wyjaśnieniu zasad i metod ekonomicznej oceny programów ochrony zdrowia, roli ubezpieczeń zdrowotnych, mechanizmu podejmowania decyzji przez płatników oraz funkcjonowania rynku świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania, dopuszczania do obrotu, ustalania cen i refundacji, dystrybucji oraz promocji leków. Pozwoli to na wykorzystanie w przyszłości nabytej wiedzy w pracy zawodowej.

ZałącznikWielkość
PDF icon Program wykładów192.01 KB