Jesteś tutaj

Działalność dydaktyczna

Zakład Farmacji Kryminalistycznej (Department of Forensic Pharmacy), poprzednio Zakład Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki od powołania w 2006 roku realizuje działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą prawa farmaceutycznego, analizy farmaceutyczno-kryminalistycznej oraz przestępczości farmaceutycznej, współpracuje z Policją i Służbą  Celno-Skarbową w zakresie przygotowywania oponii biegłego związanej z przestępczością farmaceutyczną.

  Zakład nadal zajmuje się dydaktyką w zakresie ekonomiki zdrowia, oceną technologii medycznych, finansowaniem jakości w opiece zdrowotnej, zarządzaniem i marketingiem w sektorze farmaceutycznym

         "Farmacja kryminalistyczna * stanowi połączenie nauk farmaceutycznych, prawa farmaceutycznego i nauk penalnych, bada sposoby i środki dokonywania przestępstw farmaceutycznych oraz opracowuje strategie służące do ich wykrywania i zapobiegania.

         Celem farmacji kryminalistycznej jest ustalenie zagrożeń dla zdrowia i życia, związanych ze stosowaniem substandardowych, nielegalnych i sfałszowanych produktów leczniczych oraz przestępstwami związanymi z szeroko pojętą przestępczością farmaceutyczną."

* definicja:  Prof. dr hab. n farm. Zbigniew Fijałek

Studenci bloków programowych podczas IV i V roku studiów uczestniczą również w zajęciach związanych z  min. procedurą rejestracji leków, analizami farmakoekonomicznymi, czy marketingiem leków. Dla studentów V  roku przez Zakład prowadzone są wykłady „Prawo farmaceutyczne”.

Obecnie, od października 2018 r prowadzone są w Zakładzie również zajęcia z Analizy Farmaceutyczno-Kryminalistycznej i Prawa Medycznego. Niektóre przedmioty prowadzone we współpracy z Zakładem Bioanalizy i Analizy Leków. Dotyczy to zagadnień związanych z analizą kryminalistyczno-farmaceutyczną.

      Profil działalności Zakładu opiera się w głównej mierze na zagadnieniach dotyczących prawa farmaceutycznego i niezwykle istotnego tematu leków sfałszowanych.

W Zakładzie prowadzone są promocje prac magisterskich, jak również przewody doktorskie

Zakład Farmacji Kryminalistycznej współpracuje z Stowarzyszeniem „Stop Nielegalnym Farmaceutykom – Stowarzyszenie Wspierania Ochrony Zdrowia i Praworządności” (od 2017 r.), którego prezesem jest Prof. dr hab. n farm. Zbigniew Fijałek- Kierownik Zakładu.